01 Maart 2013 Herinnering: Controleer uw kapitaalverzekering.

 
Herinnering: Controleer uw kapitaalverzekering

 

 
   

1e kwartaal 2013

 
        
 
   
Herinnering: Controleer uw kapitaalverzekering

 

Aangepaste wetgeving per 1 april 2013

  

De regering heeft een nieuwe wet aangenomen. In deze wet staat dat iemand na 1 april 2013 zijn kapitaalverzekering in box 3 niet meer kan omzetten naar box 1. In box 1 heet dit een Kapitaal Verzekering Eigen Woning (KEW). Over de waarde van een KEW betaalt men tijdens de looptijd geen belasting.

De meeste klanten die een Box 3 kapitaalverzekering hebben zijn hierover rechtstreeks geïnformeerd door de verzekeringsmaatschappij waar de kapitaalverzekering is ondergebracht.

Er zijn een aantal maatschappijen die hun klanten niet hebben gewezen op deze aanstaande belangrijke wetswijziging. Wij hebben deze klanten allemaal persoonlijk aangeschreven.

Bovendien hebben wij in onze digitale nieuwsbrief ook al een keer aandacht aan deze wetswijziging besteed.

Bij een aantal klanten blijkt nu dat ondanks dat zij een duidelijke brief van de verzekeraar of van ons ontvangen hebben, men geen actie onderneemt op deze brief.

Wij vinden het belangrijk dat u nogmaals op deze aanstaande wetswijziging gewezen wordt. Wij adviseren u het dossier achter onderstaande link zorgvuldig te lezen.

De link verwijst naar de brief die Aeilkema & Partners verstuurd heeft naar klanten die niet door hun verzekeringsmaatschappij geïnformeerd zijn.

Link:

https://www.aeilkema.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=71&Itemid=59

Met vriendelijke groet

Jacob G. Aeilkema

 
   

 

 

 
 

 
Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.

 

   

 

 
 
Aeilkema & partners © 2014