Servicecontract

Basiscontract

Voor alle producten waarop geen provisie wordt uitgekeerd vragen wij voor producten afgesloten na 1 januari 2014 per een Basiscontract. De maandelijkse kosten zijn afhankelijk van het soort product:

  • Uitvaart: € 1,10 per verzekerde
  • Hypotheek € 5,60 per hypotheek
  • Overige produkten € 2,80 per produkt

Indien gekozen is/wordt voor een Service-Contract (zie hieronder) dan zijn er geen Basiscontracten meer nodig ongeacht het aantal producten wat bij ons loopt

Download hier uw PDF Basiscontract

Service Contract

De klanten die een servicecontract afsluiten worden continu maximaal door ons begeleid waarbij wij proberen u financieel te ontzorgen. Dit is een continu proces omdat de maatschappelijke ontwikkelingen door blijven gaan en de situatie van en klant kan wijzigen. Vanuit die gedachte wordt er door ons jaarlijks geïnventariseerd of er financiële zaken gewijzigd zijn en vindt er minimaal eens per 3 jaar een onderhoudsgesprek plaats waardoor nazorg maximaal gewaarborgd wordt.

Wilt u nu en in de toekomst verzekerd zijn van een permanente nazorg dan is ons servicecontract onmisbaar.

De kosten bedragen € 25 per maand indien al uw verzekeringen (ook de schade verzekeringen; met minimale totale jaarpremie € 500) bij ons ondergebracht zijn. Indien u de schadeverzekeringen elders heeft lopen bedragen de kosten € 30 per maand.

Het kan dus interessant zijn om uw elders lopende schadeverzekeringen bij ons onder te brengen indien u gebruik wenst te maken van het servicecontract.

Download hier uw PDF Service Contract

Aeilkema & partners © 2014