Pensioen

Pensioen is voor de meeste Nederlanders eigenlijk alles hetgeen te maken heeft met later en kan bestaan uit verschillende componenten:

AOW

Pensioenregeling(en) voortvloeiende vanuit het werk

Privé pensioenregeling(en) de zogenaamde lijfrentes

Een hypotheek die mogelijk al gedeeltelijk afgelost wordt bij pensionering

Spaargeld of beleggingen  voor later die aanwezig zijn of waarvoor gespaard wordt

Verkoop van het bedrijf

 

Alle deze dingen tezamen vormen een totaalplaatje voor uw leefbare inkomen voor later. Wij helpen u graag bij het in kaart brengen van uw inkomenssituatie bij pensionering en gaan samen met u het gesprek aan over de balans tussen nu leven en later leven. Vanzelfsprekend komen daarbij ook de gevolgen van onverhoopt vroegtijdig overlijden aan de orde alsmede de mogelijke oplossingen om financiële problemen te voorkomen.

Daarnaast kunnen wij u adviseren bij overdracht van pensioen en bij opname in een nieuwe pensioenregeling vanwege een nieuwe baan.

Neem contact met mij op

 

 

 

 

Aeilkema & partners © 2014