Uur-tarief

Voor de meeste handelingen spreken we met u een vaste prijs af. Daar waar dat niet mogelijk is gaan wij op uur-basis voor u aan de slag.

Ons tarief is € 125 per uur.

U wordt van te voren op de hoogte gesteld van het feit dat we voor een opdracht op uur-basis aannemen.

Indien de opdracht tot doel heeft om tot bemiddeling van een product te komen is geen BTW verschuldigd. In alle overige gevallen worden de hierboven genoemde tarieven tarieven verhoogd met BTW.

Aeilkema & partners © 2014