10 februari 2012 Geef uw verzekering eens extra aandacht.

1e kwartaal 2012
Onderwerpen
Disclaimer

Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.


Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij:

Vroeg of laat krijgt iedereen met grotere of kleinere risico’s te maken. Een goede verzekering is daarom onmisbaar. Niet alleen het sluiten van een verzekering is van belang, ook het onderhoud! Gelukkig heeft u ons als uw adviseur om u daarbij te helpen. Leest u maar verder wat wij daarin voor u kunnen betekenen.
Geef uw verzekeringen een check up   Gezond leven loont  
Een aanrijding met de auto, een inbraak in huis, een been gebroken of een familielid komt te overlijden. Helaas, het kan iedereen overkomen. U bent zich daarvan bewust en u hebt daarom diverse verzekeringen lopen om deze risico’s af te dekken. Echter, met het sluiten van een verzekering bent u niet klaar. Uw verzekeringspakket verdient namelijk regelmatig aandacht.

Een aantal zaken onderhoudt u automatisch goed. Denk maar aan uw auto. Ook daarmee gaat u tenslotte af en toe naar de garage voor een kleine of grote beurt. Zo is het ook met uw verzekeringen. Allerlei ontwikkelingen kunnen uw geld- en verzekeringszaken beïnvloeden. Denkt u eens aan wijzigingen op fiscaal gebied, nieuwe producten of veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden. Als uw belangenbehartiger, wijzen wij u er graag op dat het belangrijk is om uw verzekeringen tijdig door ons aan te laten passen aan de nieuwe situatie. Want als u aanspraak wilt maken op een verzekering, dient het juiste risico gedekt te zijn.

Zoals u weet, is een van onze taken om voor u een vlotte en foutloze afhandeling te regelen als u een verzekeringsuitkering nodig heeft. Om deze service goed te kunnen verlenen, hebben we niet alleen de gegevens van de verzekeringen nodig die via ons lopen. Ook van de polissen die u niet bij ons heeft gesloten. Het voorkomt overlappingen en hiaten in uw verzekeringspakket. En u heeft slechts één aanspreekpunt voor uw vragen en schademeldingen. Kortom, geef ons uw zorg uit handen en profiteer optimaal van onze dienstverlening. Bel ons voor het maken van een afspraak om uw verzekeringspakket te optimaliseren.


We willen allemaal graag oud worden. En het liefst doen we dat in goede gezondheid. Dus we sporten regelmatig, roken niet of wellicht minder, en we nemen geen chocolaatje bij de koffie. De ene keer lukt het goede voornemen beter dan de andere keer, maar u probeert het oprecht. Wellicht kunnen wij u een extra reden geven om uw gezondheid in de gaten te houden: de kosten.

Wist u dat diverse maatschappijen bij het bepalen van hun premie, rekening houden met de gezondheid van de klant? Zo weet u vast dat er veel partijen zijn die onderscheid maken tussen rokers en niet-rokers. Niet rokers betalen vaak een lagere premie bij bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering. Gewoonweg omdat zij volgens de statistieken een lagere kans hebben om voor hun pensioenleeftijd te overlijden.

Nu blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat mensen met overgewicht een grotere sterfkans hebben. Veel verzekeraars houden daarom rekening met de relatie tussen gewicht, lengte en leeftijd. Wie overgewicht heeft en een levensverzekering wil afsluiten -zoals bijvoorbeeld een overlijdensrisicoverzekering- moet daarvoor dan een hogere premie betalen. De meerkosten van een levensverzekering kunnen oplopen tot vele duizenden euro’s.

Op termijn is het niet ondenkbaar dat ook andere gezondheidsfactoren een rol gaan spelen bij het bepalen van de premie. De situatie is eigenlijk vergelijkbaar met die bij autoverzekeringen. Daar zie je ook steeds meer persoonlijke premieverschillen, op basis van onder meer rijgedrag. Ook ziektekostenverzekeraars werken steeds meer met gezondheidscriteria. Wist u dat tussen de 5 en 9 procent van de totale uitgaven aan gezondheidszorg toe te schrijven zijn aan ongezond gedrag. Wellicht gaan wij meer en meer naar een maatschappij waar solidariteit een grens heeft; bij mensen die ziek worden door een ongezonde levensstijl. Kortom, gezond leven loont!


De Tweede Kamer is voor een hogere AOW-leeftijd 
De Tweede Kamer heeft begin deze maand voor verhoging van de AOW-leeftijd gestemd. De pensioenleeftijd gaat in 2020 van 65 naar 66 jaar, en waarschijnlijk in 2025 verder omhoog naar 67 jaar. De verhoging van de pensioenleeftijd kreeg de steun van VVD, PvdA, CDA, ChristenUnie en SGP. PVV en SP stemden tegen, omdat ze tegen verhoging van de pensioenleeftijd zijn. D66 en GroenLinks stemden ook tegen, maar dat is juist omdat ze vinden dat de pensioenleeftijd eerder omhoog moet dan in 2020.
Zoals u al eerder in onze nieuwsbrief heeft kunnen lezen, kwam het vorige kabinet al met het plan om de AOW-leeftijd te verhogen. Echter, dat kabinet kwam ten val voordat er werk van kon worden gemaakt. Het huidige kabinet heeft het voornemen overgenomen en een akkoord gesloten met de sociale partners, het pensioenakkoord. Zoals u wellicht weet heeft dat tot grote verdeeldheid binnen de vakbeweging geleid. Echter, volgens het kabinet is verhoging van de pensioenleeftijd noodzakelijk vanwege de vergrijzing. Het blijft wel mogelijk om met 65 jaar met pensioen te gaan, maar dat levert een korting op de AOW-uitkering op. Kortom, het ziet er naar uit dat we toch echt serieus rekening moeten gaan houden met een hogere AOW-leeftijd. Weet u al wat dat voor u gaat betekenen?

Verzekeringsfraude kost miljoenen 
De samenleving wordt op tal van manieren geconfronteerd met de gevolgen van criminaliteit. Een vorm hiervan is fraude. Verzekeraars worden met diverse fraudevormen geconfronteerd. Bijvoorbeeld door verzekerden die niet gestolen ski’s claimen. Of mensen die onjuiste gezondheidsgegevens verstrekken bij het aangaan van een levensverzekering. Maar u kunt ook denken aan fraude door een zorgverlener die dubbele declaraties indient. Of een schadeherstelbranche met niet uitgevoerde reparaties, of personeel dat rekeningnummers voor schade-uitkeringen vervalst.

Het plegen van verzekeringsfraude geeft zowel u als de verzekeringsbranche ernstige problemen. Fraude ondermijnt het vertrouwen in de samenleving en het verhoogt onnodig de verzekeringspremies die worden berekend aan de goedwillige consument. Daarnaast gaat het plegen van fraude ten koste van het imago en de integriteit van de verzekeringsbranche.

De verzekeringsbranche doet daarom haar uiterste best om fraude te bestrijden. Wij juichen deze ontwikkeling van harte toe. Het is tenslotte een schande dat u als eerlijke burger moet opdraaien voor de kosten van frauderende medebewoners.

Meer weten over…
…uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.
Aeilkema & partners © 2014