11 mei 2011 Nederland wordt steeds zelfstandiger!

2e kwartaal 2011
Onderwerpen
 

Disclaimer

Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.

 


Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)12006943
 
Aangesloten bij:
We zien steeds meer ZZP’ers in Nederland. We hebben zelfs al meer dan 700.000 zelfstandigen zonder personeel in ons landje! Zelf je werktijden kiezen. Geen baas meer die zegt wat je moet doen. Het klinkt allemaal zeer aantrekkelijk. Echter, zelfstandig ondernemen is een vak apart. Het vraagt om een goede voorbereiding en een nog betere uitvoering van uw plannen. Ons advies: ga niet zelf het wiel uitvinden. Veel zaken zijn al voor u bedacht. In deze nieuwsbrief laten we u graag zien hoe wij u van dienst kunnen zijn, mocht u het zelfstandige leven ambiëren.

Verzekeringen  Ook een ZZP’er wil met pensioen gaan 
Veel zelfstandigen starten als ondernemer en denken zich later wel eens te laten verzekeren. Op zich een logische gedachte; bij het starten moet je tenslotte op de kosten letten. Vaak worden verzekeringen even “vergeten”. En daar willen wij u voor behoeden. Als ZZP’er loopt u tenslotte risico’s. U moet zich daarom verzekeren. Echter, niet iedere verzekering is noodzakelijk. Bovendien wil en kun je als startende ZZP’er niet alle verzekeringen betalen. Wij benoemen een aantal verzekeringen waar je als zelfstandige niet omheen kunt.

Aansprakelijkheid voor bedrijven
Een bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering dekt de schade die kan ontstaan tijdens de uitoefening van uw bedrijf. Een AVB dekt de schade aan personen, schade aan zaken en de schade die hieruit voortvloeit.

Rechtsbijstandverzekering
Veel ZZP’ers realiseren zich niet dat hun privé rechtsbijstandverzekering niet geldt voor de onderneming. Neem geen risico dat u niet kunt overzien en sluit een rechtsbijstandverzekering af als u gaat starten.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Voor ZZP’ers in adviserende beroepen worden de risico’s op een claim door een opdrachtgever steeds groter. Als een advies verkeerd uitpakt, of dat u als ZZP’er een fout maakt in de vorm van een vergissing, nalatigheid of onachtzaamheid bij uw opdrachtgever, kan de schade al snel oplopen.

Arbeidsongeschiktheidverzekering
Als u ziek wordt, heeft u geen inkomen en geen recht op ziekengeld. Vandaar ons advies om ons voor u een goede én betaalbare arbeidsongeschiktheid-verzekering te laten zoeken.


Helaas hebben (te) veel ZZP’ers niets geregeld rond hun pensioen. Zij willen er zelfs niet eens aan denken omdat pensioenen zo ingewikkeld en duur zouden zijn. Veel startende ondernemers bouwen nu weinig of geen pensioen op, omdat ze hun inkomsten volledig inzetten bij de opbouw van hun bedrijf. Echter, de wet van de ouderdom geldt ook voor de ZZP’er. U zult dus een keer op een leeftijd komen dat u moet (of wilt) gaan stoppen met werken. Dan zou het best aardig zijn als u een centje achter de hand heeft. Gelukkig kunnen wij u als adviseur daarbij helpen. Zonder dat het allemaal vreselijk in de papieren gaat lopen.

Verruiming mogelijkheden pensioenopbouw
Gaat u werken als zelfstandig ondernemer, dan bouwt u geen pensioen meer op via uw werkgever. U krijgt dan na uw 65e alleen nog een AOW-uitkering. Maar er is goed nieuws. Startende zelfstandigen zonder personeel krijgen van het kabinet meer ruimte om voordelig een pensioen veilig te stellen. Werknemers die voor zichzelf gaan beginnen mogen straks nog tien jaar pensioen op blijven bouwen bij het pensioenfonds van hun oude werkgever. Nu geldt nog een termijn van drie jaar.

Staatssecretaris Weekers (Financiën) komt daarmee tegemoet aan een wens van de Kamer, die wil dat ZZP’ers langer gebruik kunnen maken van het fiscaal voordelige regime dat voor bedrijfs(tak)fondsen geldt. Ook werkgevers en de vakbeweging hadden hierom gevraagd. De Sociaal-Economische Raad (SER) riep de politiek in september vorig jaar al op om de fiscale aftrekmogelijkheid te verruimen. Dat zou een eerste stap moeten zijn naar betere pensioenfaciliteiten voor ZZP’ers.

Wilt u meer weten over uw mogelijkheden om pensioen op te bouwen, vraag ons dan gerust om advies.


U wilt ZZP’er worden? 
Wij geven wij u graag een aantal onderwerpen waar u eens over na zou kunnen denken.
 1. Oriëntatie/overweging
  Ga niet overhaast van start. Wij adviseren u om uw ideeën te bespreken met familie, vrienden en bekenden.
 2. Maak een plan en wees kritisch
  Schrijf uw ideeën op zodat u deze kunt laten toetsen door derden.
 3. Kamer van Koophandel + btw nummer
  Voordat u daadwerkelijk kunt beginnen moet u zich inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Bij het inschrijven krijgt u een btw-nummer mee.
 4. VAR Verklaring
  Het is voor uw opdrachtgever belangrijk te weten van welk soort dienstverband er sprake is (in verband met loonheffing en werknemersverzekeringen). Hiervoor gebruikt u een VAR verklaring.
 5. Huisvesting
  U kunt thuis werken of in een bedrijfspand. U dient te onderzoeken welke eisen u stelt aan de ruimte voordat u uiteindelijk uw keuze bepaalt.
 6. Kiezen van een rechtsvorm
  Als u een bedrijf start, dan kiest u een rechtsvorm voor uw bedrijf. Bij de keuze van een rechtsvorm spelen aspecten als kosten en fiscale – en juridische gevolgen een grote rol.
 7. Verzekeringen
  Als ZZP’er loopt u risico’s. Die risico’s kunt u afdekken door u te verzekeren.
 8. Financiering
  Om uw bedrijf te kunnen starten heeft u waarschijnlijk geld nodig. Om geld van banken los te krijgen moet u een goed onderbouwd financieel plan hebben.
 9. Administratie
  U bent bij wet verplicht om een bedrijfsadministratie bij te houden en te bewaren. Een goed administratiepakket bespaart u veel geld.
 10. Acquisitie
  Regeren is vooruitzien en dat geldt ook voor ondernemen. Leg contacten met nieuwe mogelijke opdrachtgevers of doe iets aan promotie van uw bedrijf…

Enkele kengetallen rond de ZZP’er 
Nederland kent meer dan 700.000 zelfstandigen zonder personeel. Dit is een stijging van ongeveer 50% ten opzichte van 2001. Bijna de helft van hen is 45 jaar of ouder. Uit een enquête van het CBS in 2010 blijkt dat de helft van de bedrijven in Nederland wel eens ZZP’ers inhuurt. De verwachting is dat Nederland in 2015 zeker meer dan 1 miljoen zelfstandigen zal tellen.

De beroepsgroepen van ZZP’ers zijn zeer divers. Van aannemer tot de zorgsector, van jurist tot schilder. Onderstaand ziet u een percentageverdeling.

 • 25 % werkt in adviserende beroepen
 • 22% werkt in de sector bouw en techniek
 • 15% werkt in dienstverlening
 • 7 % is werkzaam in de ICT sector
 • 6 % werkt in de zorg
 • 5 % is op administratief vlak werkzaam
 • 4 % werkt in de transportsector
 • 16% werkt in een andere sector

Ieder beroepsgroep heeft zijn eigen kenmerken. Zowel voor het bedrijf als voor de benodigde verzekeringen. Loop eens bij ons binnen voor een advies specifiek op uw terrein.

Meer weten over…
…ZZP’ers en verzekeringen? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.


 

Aeilkema & partners © 2014