20 januari 2011 Alsnog de beste wensen!


1e kwartaal 2011
Onderwerpen
Wijzigingen doorgeven

Eerst kijken naar haalbaarheid hypotheek voor kijken naar nieuwe woning

Scherpe concurrentie overlijdensrisico-verzekeringen

UPO?

Digitale Polismap


 Handige Links:www.svb.nl

www.afm.nl

www.wikipedia.org
Disclaimer

Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.


Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM) onder
nummer: 12006943 


Aangesloten bij:

 

Hoewel wij inmiddels veel van onze relaties al weer persoonlijk hebben gesproken, wensen wij u via deze nieuwsbrief toch een goede gezondheid en veel goede momenten in het nieuwe jaar dat nu voor ons ligt. In deze nieuwsbrief besteden wij kort aandacht aan enkele onderwerpen die wellicht ook voor u van belang zijn.
Wijzigingen doorgeven Eerst oriënteren haalbaarheid hypotheek voor kijken naar nieuwe woning
Een verzekering is een overeenkomst tussen u en de verzekeraar. Een verzekeringsmaatschappij sluit een dergelijke overeenkomst af op grond van bepaalde gegevens die wij namens u doorgeven.

Maar de situatie bij u kan, nadat de verzekering is ingegaan, veranderen. Soms zijn die veranderingen zo belangrijk dat de verzekerings-maatschappij hierover geïnformeerd moet worden. Wordt dit nagelaten dan kan dat grote problemen geven op het moment dat u te maken heeft met een schade en een beroep wilt doen op de verzekering. Per verzekering kunnen de veranderingen, die tijdig moeten worden doorgegeven, verschillen.

Een belangrijke verandering bij de verzekering van uw woning is bijvoorbeeld wanneer u besluit uw woning tijdelijk te verhuren. Bij een autoverzekering kan wisseling van de regelmatige bestuurder zo’n belangrijke verandering zijn. Ons kantoor weet precies welke veranderingen voor welke verzekering belangrijk zijn om door te geven.

Wij zijn er om uw belangen te behartigen. Wanneer er zich dus bepaalde veranderingen voordoen, aarzel dan niet en neem even contact met ons op. Indien noodzakelijk zorgen wij er dan voor dat de verzekeringen die wij namens u beheren, worden aangepast.

Hebben zich in de afgelopen periode bij u belangrijke wijzigingen voorgedaan of verwacht u deze in de komende maand? Geef deze dan hier aan ons door.


Op dit moment zijn er veel woningen te koop. Belangstellenden hebben dus een ruime keuze en er valt vaak goed te onderhandelen over de prijs.

Met ingang van dit jaar zijn de normen voor een hypotheek scherper geworden. De verwachting is dat later dit jaar deze normen nog verder aangescherpt worden. Voor individuele consumenten kan dit betekenen dat het maximale bedrag dat geleend kan worden lager is dan in het recente verleden.

Wij maken het regelmatig mee dat relaties van ons kantoor al helemaal verliefd zijn geworden op een nieuwe woning en zich pas dan gaan oriënteren op de vraag of zij het aankoopbedrag kunnen financieren. Dat levert vaak stressvolle situaties op waarbij alles heel snel moet worden geregeld. Maar ook teleurstelling wanneer blijkt dat de financiering niet haalbaar is. Wij adviseren onze relaties dan ook altijd om eerst eens bij ons kantoor een indicatie te laten maken van het bedrag dat haalbaar is om te lenen. Er is dan tijd om een aantal zaken goed in kaart te brengen.

Maar net zo belangrijk is dan dat direct gezocht kan worden in de categorie woningen die voor u financieel bereikbaar is.

Bent u geïnteresseerd in een dergelijke indicatieve berekening laat ons dat dan via deze link weten. Wij zijn u graag van dienst.


Scherpe concurrentie overlijdensrisicoverzekeringen
Veel mensen hebben een overlijdensrisicoverzekering afgesloten. Bijvoorbeeld in het kader van de hypotheek. Of als tijdelijke extra voorziening voor de nabestaanden. Bij een overlijdensrisicoverzekering is de hoogte van de premie mede afhankelijk van het risico van overlijden. Een ouder iemand zal voor het zelfde verzekerde bedrag een hogere premie moeten betalen dan een jonger iemand.

Al enige tijd is op de Nederlandse markt tussen verzekeringsmaatschappijen een scherpe concurrentie. Bijna wekelijks is er wel een maatschappij die voor nieuw af te sluiten overlijdensrisicoverzekeringen de premies verlaagt. Marktbreed zijn de premies in de afgelopen jaren ruim 40 % gedaald. Het aardige van een overlijdensrisico-verzekering is dat u deze op elk moment dat u wilt, kunt beëindigen. Hoewel u vaak een bepaalde termijn heeft afgesproken, bijvoorbeeld 10 of 20 jaar, mag u dus met deze verzekering stoppen op het moment dat u dat wilt. In bepaalde gevallen kan het u dus veel geld schelen om een in het verleden afgesloten overlijdensrisico-verzekering te beëindigen en een nieuwe verzekering tegen de huidige lage premie af te sluiten. Uiteraard is het belangrijk zeker te weten dat u bij de nieuwe verzekeraar wordt geaccepteerd voordat u de oude verzekering beëindigt. Is uw gezondheid sinds het afsluiten van de eerste overlijdensrisicoverzekering veel slechter geworden dan kan het zijn dat de nieuwe verzekeraar u niet wil accepteren.

Of er premievoordeel is te behalen hangt ook van uw leeftijd en het verzekerde bedrag af. Wilt u ook weten of het aantrekkelijk is uw bestaande overlijdensrisicoverzekering om te zetten naar een nieuwe verzekering laat ons dat dan via deze link weten. Wij zoeken dit graag voor u uit en laten u dan snel weten of en zo ja welk premievoordeel te behalen valt.


UPO?
Nee, u hoeft het luchtruim niet in de gaten te houden! UPO staat voor Uniform Pensioen-overzicht. Dit is een standaard overzicht geïntroduceerd door een aantal organisaties uit de verzekeringswereld, waar-onder pensioenverzekeraars en pensioenfondsen. Zij hebben dit gedaan om uw pensioen inzichtelijker te maken.

Er zijn twee types: ‘einde deelneming’ en ‘gewezen deelneming’. Dit zijn twee situaties waarvoor nog geen uniform overzicht bestond. Door voor de meest voor-komende situaties met uniforme informatiemodellen te werken, wordt er meer duidelijkheid geschapen. We kunnen ons voorstellen dat u nog steeds vragen heeft. Maak gebruik van ons als uw adviseur. We helpen u graag!

Meer weten over…
…een van deze onderwerpen? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.

 

 

Aeilkema & partners © 2014