21 december 2011 Zorg voor rust in uw financiele huishouding.

4e kwartaal 2011
Onderwerpen

 
Disclaimer

Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.

 


Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij:

Laat ons deze nieuwsbrief beginnen met u prettige feestdagen en een gezond 2012 te wensen!
Consumentenvertrouwen is een belangrijke indicator voor de stand van de economie. Is er veel vertrouwen, dan is dat gunstig voor de economie. Want u en ik zijn dan meer bereid om te kopen en investeringen te doen. Dan groeit de economie en komen er meer banen. Zo laten we die euro rollen! Het lijkt bijna een spel. Uit onderzoek blijkt nu dat wij momenteel weinig vertrouwen in de economie hebben. Tenminste, als we naar de gemiddelde cijfers kijken. Wij horen bij het gemiddelde dat er wél alle vertrouwen in heeft. De schouders eronder. Doet u mee?

Nieuwe hypotheekregels voor tweeverdieners  Vrijwilliger? Let op dat u uw zaken goed regelt 
Per 1 januari 2012 gelden nieuwe hypotheekregels voor tweeverdieners. Deze aanpassing is een gevolg van de discussie die eind september woedde over het feit dat tweeverdieners met beide een bruto jaarinkomen van 20.000 euro, niet evenveel kunnen lenen als een eenverdiener met een salaris van 40.000 euro.

Dit verschil wordt veroorzaakt doordat het hoogste inkomen bepalend is voor het percentage van het bedrag dat geleend mag worden. Per 1 januari wordt deze systematiek aangepast en wordt bij tweeverdieners niet meer uitgegaan van het hoogste inkomen, maar van het hoogste inkomen plus 1/3 van het tweede inkomen. Helaas is het niet zo dat daarmee tweeverdieners vanaf volgend jaar automatisch meer kunnen lenen. Weliswaar wordt de regeling verruimd, maar inmiddels is ook bekend geworden dat per 1 januari de percentages omlaag gaan. En dat betekent dat u per 1 januari minder kunt lenen, dan dat u nu zou kunnen. Er geldt echter een uitzondering op deze regel. En dat is voor tweeverdieners met een bruto jaarinkomen tot 20.000 euro. Voor deze groep betekent de nieuwe regelgeving wel een aanzienlijke verruiming.

De nieuwe normen gelden zowel voor hypotheken met Nationale Hypotheekgarantie (NHG) als voor hypotheken zonder NHG. Wilt u weten wat de nieuwe regelgeving in uw situatie betekent? Vraag ons dan gerust om een berekening te maken op basis van uw gegevens.


Nederland kent heel veel vrijwilligers. Wat veel mensen zich hierbij niet realiseren, is dat dit werk ook verplichtingen met zich meeneemt. Enkele daarvan kunnen financiële gevolgen hebben. We lichten u er een paar van toe.

Als vrijwilliger mag je een kleine vergoeding onbelast ontvangen. Tot een bepaald bedrag mag de organisatie dit aan u uitbetalen zonder sociale verzekeringspremies te betalen.
Meestal hoeft u zich niet apart te verzekeren voor risico’s die voortvloeien uit vrijwilligerswerk. De organisatie waar u voor werkt hoort dat verzekerd te hebben. Dus als u tijdens dit werk schade lijdt of een ongeval krijgt, kunt u een beroep (laten) doen op deze verzekering. Ook als u een schade veroorzaakt, zou dit gedekt moeten zijn. Let hierbij wel op of het gebruik van uw eigen auto gedekt is in een aanvullende verzekering. Dit wordt namelijk niet standaard meegenomen.

Bent u vrijwilliger in een verenigingsbestuur, dan dient u even op te letten. Wist u dat u persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden voor schade die hieruit voortvloeit? In sommige gevallen kunnen financiële gevolgen zelfs op uw privévermogen worden verhaald. Zelfs als de claim onterecht blijkt te zijn, kunnen de proceskosten in de papieren lopen. Het is daarom belangrijk dat u controleert of uw vereniging een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering heeft om u te beschermen als bestuurslid.

Kortom, ga als vrijwilliger goed na of uw risico’s verzekerd zijn voordat u aan de slag gaat.


Werken na je 65ste 
Zoals u weet, zijn de plannen van de regering over het werken na de 65 jarige leeftijd nog volop in beweging. Minister Kamp gaf eerder dit jaar aan dat voor 65-plus werknemers een lichter arbeidsrechtelijk regime zou gaan gelden. Hoewel het wetsvoorstel met wijzigingen pas begin volgend jaar verschijnt, lichten wij u alvast wat interessante zaken toe:

Werknemers die na hun 65ste door willen werken, willen dit vaak tegen andere voorwaarden. Zoals minder uren en wellicht ook ander werk. De werkgever komt hiermee voor de afweging te staan of hij een 65-plusser in dienst wil houden, wetende dat als die persoon ziek wordt, er nog twee jaar loon moet worden doorbetaald. En mocht hij diegene willen ontslaan, hij vastzit aan een vrij lange ontslagtermijn.

Om ouderen die door willen werken een reële kans te geven, moet het regime voor die werkgevers anders zijn. Minister Kamp wil niet terug naar nul weken voor doorbetaling bij ziekte, maar naar zes. Ook vindt hij dat de oudere werknemer niet van de ene dag op de andere op straat gezet moet kunnen worden, maar dat er een ontslagtermijn van een maand moet komen. Als laatste wil de minister dat het minimumloon voor de 65-plussers gehandhaafd blijft, want dat geldt voor iedereen in Nederland.

In het wetsvoorstel dat aankomend voorjaar verschijnt, zal geen recht op doorwerken voor werknemers worden opgenomen. Dit is niet nodig, omdat doorwerken in overleg tussen werkgever en werknemer nu al mogelijk is en met het bovengenoemde wetsvoorstel aantrekkelijker en makkelijker zal worden.


Het jaar 2012 kent een economische uitdaging 
Economisch gezien wordt 2012 een zwaar jaar volgens de politiek. De aanleiding hiervoor is een raming over de Nederlandse economie die het Centraal Planbureau (CPB) op 13 december heeft gepubliceerd. “We zullen allemaal iets van de verslechterende economie gaan merken”, zegt minister Verhagen van Economische Zaken. Het CPB verwacht dat de Nederlandse economie volgend jaar met 0,5% krimpt. Als gevolg loopt het begrotingstekort van de overheid op tot 4,1%. De werkloosheid loopt op tot 475.000 mensen, wat neerkomt op 6,5% van de beroepsbevolking. Deze vooruitzichten maken dat de politiek zich opnieuw zal beraden over de wijze waarop onze economie gestimuleerd en versterkt kan worden. Welke hervormingen dit met zich meebrengt is nog niet te overzien. Deze ontwikkeling, samen met de onrust op de financiële markten maakt dat we met z’n allen uitdagende tijden tegemoet gaan.

Meer weten over…
…uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.


 

Aeilkema & partners © 2014