21 oktober 2011 Even tijd nemen voor uw financien en verzekeringen voorkomt veel leed.

4e kwartaal 2011
Onderwerpen

Disclaimer

Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.

 


Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij:

Wijzigingen zijn te verwachten
Op vele terreinen zijn er de komende tijd wijzigingen te verwachten als het gaat om het verzekeren van risico’s en om het opbouwen van een stukje kapitaal. Wij zien het als onze taak om u daarvan op de hoogte te houden. Vandaar dat we u aanbevelen deze nieuwsbrief te lezen. Aarzelt u niet om contact op te nemen als u naar aanleiding van de teksten vragen heeft, of behoefte aan een persoonlijk gesprek. We staan graag voor u klaar.


Nederlander heeft onvoldoende kennis over het eigen pensioen  Slechts enkele euro’s voor de reisverzekering voorkomen grote claims 
De Autoriteit Financiële Markten vindt het van belang om met regelmaat te toetsen hoeveel kennis consumenten hebben over hun pensioen. Uit de Consumentenmonitor Pensioenen blijkt dat te veel mensen nog steeds denken bij hun pensionering 70% van hun laatstverdiende loon te krijgen. Daarnaast blijkt dat vier van de tien mensen niet weet in wat voor soort pensioenregeling ze zitten. Van de 61% die het wel weet, denkt tweederde dat ze een eindloonregeling hebben. Terwijl in werkelijkheid 90% een middelloonregeling heeft.

Kortom, de kennis over het eigen pensioen is nog steeds benedenmaats. Ons verbaast dat niets. Het is tenslotte een ingewikkelde materie. Daarbij zijn veel mensen vaak nog ‘te jong’ om aan hun pensioen te denken. Jammer is het wel dat mensen zich vaak pas op latere leeftijd gaan afvragen hoeveel geld zij eigenlijk tot hun beschikking gaan krijgen na hun pensioen. Hoe eerder u hier over nadenkt en wellicht gaat ‘bijsparen’, hoe beter u voor uzelf zorgt bij pensionering.

Vragen die wij in onze dagelijkse adviespraktijk tegenkomen zijn zaken als:

 • Hoeveel pensioen zal ik krijgen?
 • Wat is de inhoud van mijn huidige pensioenregeling?
 • Hoe zit het partnerpensioen in elkaar?

Heeft u vragen over uw pensioen, of wenst u dat iemand een analyse van uw situatie maakt? Neemt u dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder.


Wanneer u op vakantie gaat, kan er iets misgaan. In zo’n geval kunt u zich richten tot SOS International. Deze organisatie regelt bij een ongeval als alarmcentrale hulp op tal van terreinen. Denkt u hierbij aan hulp bij autopech, een aanrijding, verlies of diefstal van uw bankpas of reisdocument. Maar ook hulp bij groot leed zoals ziekte, of zelfs overlijden van een reisgenoot.

Juist deze organisatie signaleert dat het aantal ‘eigen kosten dossiers’ de laatste jaren fors is toegenomen. En zij waarschuwt voor de gevolgen hiervan. Steeds meer mensen bellen de alarmcentrale met een hulpvraag, maar hebben hiervoor geen reisverzekering gesloten. In 2010 steeg dit aantal met maar liefst 54% ten opzichte van 2009.

Kennelijk leeft bij veel mensen het idee dat je op vakantie geen reisverzekering nodig hebt. Maar het tegendeel is waar. Weet u bijvoorbeeld dat medische kosten in het buitenland vaak niet worden gedekt door de basisverzekering? Een basisverzekering vergoedt doorgaans 1 of 2 keer het Nederlandse tarief. En dat is in veel landen niet voldoende. Ook repatriëring, wegslepen van een kapotte auto, of vervangend vervoer zijn voor eigen rekening als er geen reisverzekering is gesloten. De gemiddelde eigen kosten op een medisch dossier bedroegen in 2010 ruim € 3.300. Met uitschieters van € 20.000 of € 34.000 per geval.

Dit is natuurlijk zuur geld als u bedenkt dat een reisverzekering maar een paar euro per dag hoeft te kosten. Informeer bij ons naar de mogelijkheden.


Wijzigingen in de zorgverzekeringen 
Uit de Miljoenennota van het kabinet blijkt dat er volgend jaar veel gaat veranderen op het gebied van de zorgverzekering. Zo gaat de premie van de basisverzekering voor iedereen omhoog en de vergoedingen gaan omlaag. Wij hebben de belangrijkste veranderingen voor 2012 voor u op een rij gezet.
 • De premies voor de basisverzekering gaan omhoog.
 • Het eigen risico stijgt van € 170 naar € 220.
 • Uit het basispakket verdwijnen maagzuurremmers, dieetadviezen en stoppen met roken. Ook zullen er vanuit de basisverzekering minder fysiotherapiebehandelingen worden vergoed.
 • De inkomensafhankelijke premie zorgverzekering stijgt.
 • De zorgtoeslag daalt.
 • Het kabinet bezuinigt in 2012 op de tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten.
 • Er komt een eigen bijdrage in de geestelijke gezondheidszorg.
 • De eigen bijdrage in zorginstellingen (AWBZ) gaat omhoog.

Wij verwachten dat begin november de meeste maatschappijen de premies en dekkingen van de zorgverzekering in 2012 bekend gaan maken. Wilt u dat wij u hiervan op de hoogte houden, neem dan even contact op. Graag kijken we ook voor u of uw huidige zorgverzekering nog optimaal aansluit op uw wensen.


Nederland kiest voor veilige winterrit 
De run op de winterband is vroeg ingezet dit jaar. Dit komt waarschijnlijk door de strenge winters van de afgelopen jaren. Wist u dat één op de vijf autorijders in Nederland op winterbanden rijdt! Er zijn diverse redenen om winterbanden aan te schaffen. De meest belangrijke is de extra grip die de banden verschaffen. Europese winterbanden bewijzen hun nut bij temperaturen onder de zeven graden. De prestatie van de zomerband gaat bij een temperatuur van onder de zeven graden al flink achteruit. Ter vergelijking: zomerbanden hebben bij temperaturen onder de zeven graden een remweg van meer dan zestig meter! Bij winterbanden is dat ‘maar’ dertig meter.

Uit onderzoek blijkt dat de kans op een auto-ongeluk in de winter groter is dan in de zomer. In de winter is die kans 12 % hoger als je op winterbanden rijdt en maar liefst 32 % hoger met zomerbanden. U overweegt om winterbanden aan te schaffen, maar u bent nog niet overtuigd? Wellicht dat het volgend zetje u over de drempel helpt: Een aantal verzekeraars geeft korting op de autoverzekering bij het gebruik van winterbanden. En bij sommige maatschappijen geldt een schadebeperkend effect bij het gebruik van winterbanden via de bonus/malus in uw voordeel.

Meer weten over…
…uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.


 

Aeilkema & partners © 2014