30 augustus 2012 We starten zaken weer op!

We starten zaken weer op!

Onderwerpen

3e kwartaal 2012

 

Voorwoord

Velen genieten zo van de vakantie omdat het rust biedt. Dan zit u goed bij ons: ook na de vakantie bieden wij u die rust! En het gemak. Zeker als het gaat om uw financiën. In deze nieuwsbrief kunt u lezen over verschillende onderwerpen waarbij wij u de nodige rust kunnen bieden. We wensen u veel leesplezier.

Uw financiële toekomst  

Het zal u niet ontgaan zijn: de verkiezingen komen eraan. De verschillende politieke partijen roepen allemaal om uw aandacht en uw stem, met uiteenlopende standpunten en beloftes. En hoewel die beloftes niet altijd kunnen worden waargemaakt, vormen ze wel een belangrijke houvast om te bepalen op wie u gaat stemmen.

Een van de onderwerpen waar in aanloop naar de komende verkiezingen veel over gepraat wordt, is de hypotheekrenteaftrek. Deze is al beperkt door vorige kabinetten en het is nu de vraag of dat nog verder wordt doorgevoerd door de nieuw te vormen regering. Het antwoord hierop wordt deels bepaald door op wie u gaat stemmen.

Afhankelijk van de uitkomst van de verkiezingen zijn er gevolgen voor uw financiële toekomst. Denk maar aan uw hypotheek of uw pensioen. U kunt van ons verwachten dat wij ons inspannen om u zo goed mogelijk te informeren over de gevolgen voor uw persoonlijke situatie. Maak gerust met ons een afspraak en vraag naar uw mogelijkheden.

U heeft schade door een onbekende dader  

Bij veel verkeersschades is er sprake van een ongeval waar twee partijen bij betrokken zijn. De schade wordt vergoed door de verzekeraar van de partij die schuldig is. Helaas is het niet altijd even duidelijk wie schuldig is aan het ongeval.

Soms is het nog ingewikkelder: er is niemand op wie u de schade kunt verhalen, bijvoorbeeld omdat de veroorzaker is doorgereden of niet verzekerd was. In dat geval kan de schade wellicht geclaimd worden bij het Waarborgfonds Motorverkeer. Ook kan het gebeuren dat u wel letselschade heeft maar u heeft geen enkele schuld aan het ongeval. Bijvoorbeeld als u passagier was van een auto die bij een ongeval betrokken raakt. Om ervoor te zorgen dat u in die gevallen niet onnodig wordt benadeeld, is de regeling ‘schuldloze derde’ in het leven geroepen.

Het verhalen van de schade kan in deze gevallen bijzonder lastig zijn. Gelukkig kunt u rekenen op onze expertise. Dankzij onze kennis en ervaring als verzekeringsadviseur weten wij welke wegen we moeten bewandelen om uw schade te verhalen.

Uw uitvaart goed geregeld?  

Wanneer u komt te overlijden, wilt u niet dat uw nabestaanden worden geconfronteerd met hoge kosten voor uw uitvaart. Daarom is een uitvaartverzekering, ook wel begrafenisverzekering genoemd, een prima oplossing. Er zijn verschillende vormen, met elk hun specifieke voor- en nadelen. U leest onderstaand de voornaamste verschillen.

De naturaverzekering keert geen geld uit maar de uitvaart wordt uitgevoerd door een bij de verzekeraar aangesloten uitvaartverzorger, op de wijze zoals in de polis is vastgelegd. Bij een kapitaal uitvaartverzekering krijgen de nabestaanden een vooraf vastgesteld bedrag uitgekeerd. Dit kunnen zij gebruiken om de uitvaart te regelen. De natura sommenverzekering lijkt op de kapitaal uitvaartverzekering, met het verschil dat het uit te keren bedrag verplicht besteed moet worden aan de uitvaart. Het mag niet aan andere zaken worden uitgegeven.

Ten slotte is er nog een combinatie uitvaartverzekering. In feite is dit een naturaverzekering waarmee de standaard diensten zijn verzekerd. Voor speciale aanvullende wensen wordt een extra verzekerd bedrag opgenomen in de polis.

Welke polis voor u het beste is, hangt af van uw wensen. Wij kunnen u hierin een passend advies geven. Wij laten u graag zien wat in uw situatie de beste oplossing kan zijn.

Dekkingsgraad pensioenen licht gestegen  

Uit recent onderzoek blijkt dat de dekkingsgraad van pensioenfondsen iets is verbeterd, vergeleken met een maand eerder. De dekkingsgraad is de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het pensioenfonds en een belangrijke graadmeter voor de financiële situatie van een pensioenfonds. In juli kwam de gemiddelde dekkingsgraad uit op 94 procent, een procentpunt hoger dan in juni.

Als de dekkingsgraad te lang te laag blijft, moet het pensioenfonds maatregelen nemen, bijvoorbeeld door de premie te verhogen of de uitkeringen te verlagen. Dit zou kunnen betekenen dat uw pensioen niet meer toereikend zal zijn. Ook uw wensen voor de toekomst kunnen veranderen, zodat u meer pensioen nodig heeft om deze te verwezenlijken.

Daarom spreken wij regelmatig met onze klanten over hun financiële toekomst. Wanneer blijkt dat het pensioen niet meer toereikend is, kan een aanvulling op het pensioen een oplossing zijn. Wilt u hierover meer weten? Dankzij onze uitgebreide financiële kennis kunnen wij u hierover een passend advies geven.


Meer weten over uw persoonlijke situatie? Neem dan contact met ons op, zodat wij u van een advies op maat kunnen voorzien.


Disclaimer
Wij hebben de Nieuwskrant voor Particulieren met veel zorg samengesteld. Wij stellen ons echter niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie.

Ingeschreven in het register Financieel Dienstverlener (AFM)

Aangesloten bij KiFiD

Aeilkema & partners © 2014