Financiële wijzigingen 2015

 

Voorwoord

De aftrap van 2015 kenmerkt zich door een grote dosis wijzigingen. Als uw financieel adviseur refereren we daarbij aan wijzigingen die van invloed kunnen zijn op uw portemonnee. In deze nieuwsbrief geven we u informatie over wijzigingen en ontwikkelingen voor 2015. We geven u daarbij de rode draad.

Een greep uit de financiële wijzigingen van 2015 die op u van invloed kunnen zijn

Per 1 januari 2015 zijn diverse maatregelen van kracht geworden die invloed kunnen hebben op uw inkomen. Wat gaat u voelen in uw portemonnee en in welke mate? We hebben een aantal zaken voor u op een rij gezet. U leest over veranderde belastingregels, regels rond uw woning, uw pensioen én wijzigingen voor gescheiden mensen met kinderen.

 

Fiscale wijzigingen

Heffingskortingen gaan omhoog In 2015 is de algemene heffingskorting meer afhankelijk van het inkomen dan in 2014. Dankzij heffingskortingen betaalt u minder inkomstenbelasting. In 2015 geldt dat hoe meer u verdient, hoe minder heffingskorting u gaat ontvangen.

 

Verandering belastingschijven

De belastingschijven zijn in 2015 aangepast aan de stijging van de prijzen. De grens van de vierde schijf is extra verhoogd. Dit is een compensatie voor de beperking van de hypotheekrenteaftrek voor hogere inkomens. Daarnaast stijgt het belastingpercentage van de eerste belastingschijf van 36,25% naar 36,5%.Dat is weliswaar een verhoging met 0,25% ten opzichte van 2014, maar een verlaging in vergelijking met het tarief van 36,76% dat aanvankelijk was voorzien voor 2015.

Levenslooptegoed opnemen met korting

Een levenslooptegoed kunt u in 2015 met een belastingkorting opnemen. U betaalt dan over 80% van het tegoed dat u opneemt inkomstenbelasting. Normaal is dat 100%.

Pensioenopbouw wordt beperkt

De belastingvoordelen voor pensioenopbouw zijn beperkt. Dit betekent voor werknemers dat ze langer moeten werken om hetzelfde pensioen bij elkaar te sparen.

Afschaffing AOW-partnertoeslag

AOW-ers met een jongere partner met weinig of geen eigen inkomen, kregen partnertoeslag als ze de AOW-leeftijd bereikten. Vanaf 2015 is dit niet meer zo voor nieuwe gevallen. Als u in 2015 voor het eerst AOW ontvangt, krijgt u geen partnertoeslag. Dit scheelt maximaal € 741 bruto per maand.

Ouderschapsverlofkorting verdwijnt

In 2014 kreeg u een extra korting op uw inkomstenbelasting wanneer u ouderschapsverlof opnam om voor uw kinderen te zorgen. Deze ouderschapsverlofkorting verdwijnt in 2015. Dit kost maximaal € 4,29 netto per uur dat u ouderschapsverlof neemt. De regeling voor ouderschapsverlof blijft wel bestaan.

 

Wat gaat er veranderen voor huizenbezitters in de woningmarkt

U gaat meer belasting betalen voor uw huis

Het eigenwoningforfait gaat omhoog van 0,7% naar 0,75%. Huizenbezitters betalen hierdoor meer inkomstenbelasting. Bij een huis met een waarde van € 200.000 gaat het om een bedrag van maximaal € 36 netto per jaar.

Hogere inkomens kunnen minder hypotheekrente aftrekken

Huizenbezitters die meer verdienen dan € 57.585 krijgen te maken met een beperking van de hypotheekrenteaftrek. U kunt de rente in 2015 aftrekken tegen een belastingtarief van 51%. In 2014 was dit nog 51,5%.
Nog tot 1 juli 2015 verlaagd btw-tarief voor verbouwingen

Voor het verbouwen, herstellen, renoveren van uw huis geldt voor arbeid een verlaagd btw-tarief van 6% in plaats van 21%. Deze regeling geldt tot 1 juli 2015. Huizenkopers kunnen minder lenen Een hypotheek mag in 2015 niet hoger zijn dan 103% van de waarde van een huis. Daarnaast is de maximale hypotheek die met een bepaald inkomen is te verkrijgen in 2015 lager. Er is een uitzondering als het geld gebruikt wordt om een huis energiezuinig of energieneutraal te maken. Dan mag de hypotheek hoger zijn.

Verhuisregeling hypotheekrenteaftrek

De termijn van de verhuisregeling in de hypotheekrenteaftrek, waarbij mensen renteaftrek krijgen voor een te koop staande, leegstaande voormalige- of een leegstaande, toekomstige eigen woning gaat permanent van twee naar drie jaar.

Aftrek van restschulden

Door de prijsdalingen van huizen in de afgelopen jaren, hebben ongeveer 1,1 miljoen huishoudens een huis dat ‘onder water’ staat. Huishoudens met een onderwaterhypotheek zijn minder snel geneigd om te verhuizen, omdat bij verkoop van de woning een restschuld zal overblijven. Als u bij verkoop van uw oude huis een restschuld overhoudt, mag u de rente op die restschuld langer aftrekken. Eerder was dit maximaal tien jaar. Dat is verlengd naar vijftien jaar.

De schenkingsvrijstelling voor het eigen huis wordt beperkt

In 2014 kon iedereen belastingvrij een bedrag schenken voor het eigen huis. Deze regeling is in 2015 beperkt. Alleen ouders kunnen nog eenmalig een bedrag van maximaal € 52.752 schenken aan de kinderen zonder dat hier schenkbelasting over betaald moet worden.

NHG: Voorwaarden & Normen 2015 zijn gewijzigd

Vanaf 1 januari a.s. zijn de nieuwe Voorwaarden en Normen 2015 van kracht. De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) staat voor het aangaan van een verantwoorde en betaalbare hypotheek. Daarnaast beperkt de NHG de financiële risico’s van een eigen koopwoning. Wanneer een hypotheek wordt gesloten met NHG, dan voldoet de hypotheek aan de normen voor verantwoord lenen van het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting. In 2015 is de leencapaciteit van diverse groepen ingeperkt. Dit heeft onder andere te maken met de versobering van diverse fiscale toeslagen.

Veranderingen voor gescheiden ouders

Alimentatie ontvangende ouder

Voor de alimentatie ontvangende ouder vervallen sommige fiscale kind regelingen, zoals de alleenstaande-ouderkorting en de ouderschapsverlofkorting. Er kan sprake zijn van een verhoogd kindgebonden budget ter compensatie (maximaal € 3.050,00). Deze verhoging wordt ‘de alleenstaande ouderkop’ genoemd.

Kinderalimentatie niet langer fiscaal aftrekbaar

Ouders die kinderalimentatie betalen, kunnen de kosten in 2015 niet meer aftrekken bij hun belastingaangifte. In 2014 kon nog een vast bedrag in mindering worden gebracht op het inkomen. Vanaf 2015 is het bedrag aan kinderalimentatie via de forfaitaire regeling niet meer fiscaal aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek. Bruto blijft het bedrag gelijk, maar netto betaalt de alimentatie betalende ouder meer. Hiermee neemt de draagkracht van de alimentatiebetaler af.

Deze fiscale wijziging kan aanleiding geven voor een herberekening van het bedrag aan kinderalimentatie. Immers, begrippen als draagkracht en behoefte staan daarin centraal. De fiscale en financiële gevolgen liggen ten grondslag aan alimentatieberekeningen uit het verleden. Het gevolg is dat het netto besteedbaar inkomen van de verzorgende ouder wijzigt. Dit alles is een ingrijpende ontwikkeling die financiële gevolgen heeft voor veel gescheiden ouders met kinderen.

Aangifte inkomstenbelasting 2014

De belastingaangifte over 2014 hoeft pas voor 1 mei 2015 te zijn ingediend. Voorheen was de uiterste inleverdatum 1 april. Deze verlenging van de aangiftetermijn is eenmalig.

Aeilkema & Partners kan de aangifte ook voor u verzorgen. Onze tarieven kunt u vinden op: www.aeilkema.nl.

Aeilkema & partners © 2014